Vordingborg rådhus

© PLH Arkitekter

Opførsel af et bæredygtigt og fleksibelt Rådhus

Det nye rådhus bliver en tidssvarende arbejdsplads med rammer som understøtter fremtidens administrative arbejdsplads hvor forandringer i arbejdsopgaver, arbejdstider og organisering er et vilkår.

År: 2029-2024

Lokation: Vordingborg

Størrelse: 4.200 m²

Bygherre: Vordingborg Kommune

Rolle: Bygherrerådgiver

© PLH Arkitekter

BAUHERRs rolle

Bauherr har været bygherre rådgiver på Rådhuset fra og med projektkonkurrence til færdig opførelse.

Ydelser

  • Programmering
  • Bygherrerådgivning fra projektkonkurence og frem til ibrugtagning
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale til projektkonkurrencen
  • Rådgivning vedr. de bydenes konkurrenceforslag
  • Projektgranskning ved faseskift
  • Udarbejdelse af byggeprogram og efterfølgende rådgivning vedr. totalrådgiveres dispositions- og projektforslag
  • Bistand vedr. brugerprocesser
  • Bistand vedr. kontraktforhold
  • Bistand til bygherre budget
© PLH Arkitekter

© PLH Arkitekter

Skal vi hjælpe jer videre?

Vi er bygherrerådgivere- og repræsentanter, der påtager et aktivt lederskab af byggeprojekter. Vi tager ansvar for at udvikle værdien af byggeprojekter mest muligt, og leder byggeriets interessenter og leverandører i samme retning.