SIMAC - Svendborg international maritime academy

© 2023 Navn

Maritimt uddannelsescenter med internationalt udsyn

Svendborg International Maritime Academy (SIMAC) er landets førende, maritime uddannelsescenter, hvor fremtidens unge til bl.a. Det Blå Danmark vil blive uddannet. Med nybyggede rammer skal SIMAC uddanne blandt andet skibsofficerer og maskinmestre, og hjælpe til at fastholde Danmarks internationale førerposition inden for de maritime erhverv.

År: 2017-2023

Lokation: Svendborg

Størrelse: 11.500 m²

Bygherre: SMUC Fonden

Rolle: Bygherrerådgiver- og repræsentant

© 2023 Navn

BAUHERRs rolle

Bauherr har bistået SMUC Fonden fra projektets start til slut, og bidraget med samtlige relevante byggeherrerådgivningsydelser.

Ydelser

  • Udarbejdelse af byggeprogram for udbud og efterfølgende projektering
  • Udarbejdelse og vedligehold af bygherres anlægsbudget
  • Udbud og styring af bygherres kontrakter og omkostninger i forbindelse med disse. Både for rådgivning, konsulenter og entreprenører i EU-udbud
  • Bygherres bidrag til aktstykke i forbindelse med tilvejebringelse af finansielt grundlag
  • Køb af byggegrund fra Svendborg Kommune
  • Indhentelse af ekstern finansiering
  • Bygherrerepræsentation
  • Ledelse af Cx-processen for bygherre
  • Bygherrerådgivning under udførsel
© 2023 Navn

© 2023 Navn

Skal vi hjælpe jer videre?

Vi er bygherrerådgivere- og repræsentanter, der påtager et aktivt lederskab af byggeprojekter. Vi tager ansvar for at udvikle værdien af byggeprojekter mest muligt, og leder byggeriets interessenter og leverandører i samme retning.