SIMAC - Svendborg international maritime academy

© Torben Eskerod

Maritimt uddannelsescenter med internationalt udsyn

Svendborg International Maritime Academy (SIMAC) er landets førende, maritime uddannelsescenter, hvor fremtidens unge til bl.a. Det Blå Danmark vil blive uddannet. Med nybyggede rammer skal SIMAC uddanne blandt andet skibsofficerer, navigatører og maskinmestre, samt bidrage til fastholdelsen af Danmarks internationale førerposition inden for de maritime erhverv.

Lokation: Svendborg

År: 2017 – 2023

Størrelse: 11.500 m²

Bygherre: SMUC Fonden

Rolle: Bygherrerådgiver- og repræsentant

© C.F. Møller & EFFEKT

BAUHERRs rolle

Bauherr har bistået SMUC Fonden fra projektets start i 2017 til færdiggørelsen i 2023, samt bidraget med samtlige relevante byggeherrerådgivningsydelser under projektets forløb.

Ydelser

  • Udarbejdelse af byggeprogram for udbud og efterfølgende projektering
  • Udarbejdelse og vedligehold af bygherres anlægsbudget
  • Udbud og styring af bygherres kontrakter og omkostninger i forbindelse med rådgivning, konsulenter og entreprenører i EU-udbud
  • Bygherres bidrag til aktstykke i forbindelse med tilvejebringelse af finansielt grundlag
  • Køb af byggegrund fra Svendborg Kommune
  • Indhentning af ekstern finansiering
  • Bygherrerepræsentation
  • Ledelse af Cx-processen for bygherre
  • Bygherrerådgivning under projektudførsel
© C.F. Møller & EFFEKT

© C.F. Møller & EFFEKT

Skal vi hjælpe jer videre?

Vi er bygherrerådgivere- og repræsentanter, der påtager et aktivt lederskab af byggeprojekter. Vi tager ansvar for at udvikle værdien af byggeprojekter mest muligt, og leder byggeriets interessenter og leverandører i samme retning.