Stevns Klint experience

© Emilie Køhler Hansen

Besøgscenter der formidler UNESCO Verdensarv

Det nye Stevns Klint Experience er et besøgscenter, der har til formål at formidle UNESCO verdensarv. Ambitionen er at skabe et besøgscenter af høj arkitektonisk kvalitet, som bidrager til at danne rammen for en uforglemmelig oplevelse af klinten, herunder ikke mindst historien om den globale katastrofe, samt starten på det liv vi kender i dag.

Lokation: Stevns

År: 2018 – 2022

Størrelse: 4.850 m²

Bygherre: Fonden Stevns Klint Besøgscenter

Rådgiverrolle: Bygherrerådgiver

© Emilie Køhler Hansen

BAUHERRs rolle

Bauherr har rådgivet og repræsenteret Fonden Stevns Klint Besøgscenter i forbindelse med tilblivelsen af Stevns Klint Experience.

Ydelser

  • Indledende rådgivning og bygherrerepræsentation
  • Udarbejdelse af ideoplæg og byggeprogram
  • Tids-, økonomi og risikostyring
  • Projektgranskning og kvalitetssikring
  • Grænsefladekoordinering imellem udstilling- og bygningsentreprise
  • Myndighedsdialog
  • Udbud, valg, forhandling og kontrahering med rådgivere og entreprenører
  • Aflevering og ibrugtagning
© Emilie Køhler Hansen

© Emilie Køhler Hansen

Skal vi hjælpe jer videre?

Vi er bygherrerådgivere- og repræsentanter, der påtager et aktivt lederskab af byggeprojekter. Vi tager ansvar for at udvikle værdien af byggeprojekter mest muligt, og leder byggeriets interessenter og leverandører i samme retning.