Folketinget

© 2023 Navn

Nye rammer for Folketinget

En transformation af Rigsarkivets tidligere bygninger på Slotsholmen, skabt til at danne rammerne for et nyt, tilgængeligt og engagerende folkestyre. De nye omgivelser for Folketinget inkluderer blandt andet etableringen af en underjordisk forbindelse mellem Rigsdagsgården og Folketinget, et nyt besøgscenter og spisested i Kunstkammerbygningen.

Lokation: København

Omfang: 8.000-10.000 m2

År: Start 2022

Bygherre: Bygningsstyrelsen

Rådgiverrolle: Bygherrerådgiver

© 2023 Navn

BAUHERRs rolle

Bauherr vandt i 2022 opgaven som bygherrerådgiver for Bygningsstyrelsen i forbindelse med Nye Rammer for Folketinget. Projektet blev gennemført i samarbejde med ERIK, Strunge Jensen og BARK som underrådgivere.

Ydelser

Bistand til udvalgte strategiske indsatsområder indenfor

  • Fredning, kulturarv og integration af sikkerhedsforhold
  • Bæredygtighed
  • Brugerinddragelse, proces og Folketingets bygherreleverancer
  • Indeklima, styring og performancetest
© 2023 Navn

© 2023 Navn

Skal vi hjælpe jer videre?

Vi er bygherrerådgivere- og repræsentanter, der påtager et aktivt lederskab af byggeprojekter. Vi tager ansvar for at udvikle værdien af byggeprojekter mest muligt, og leder byggeriets interessenter og leverandører i samme retning.