Finansforbundet

© EDiT og Christensen & Co.

En bæredygtig transformation med fokus på fællesskab og det gode arbejdsliv

Transformationen af Finansforbundets medlemshus skal gøre det til et udadvendt fagforeningshus, som understøtter fagforeningens værdier og vision om det gode arbejdsliv, samt et forpligtende fællesskab. Huset forbinder mennesker på tværs, skaber værdi for medlemmerne og skal samtidig være en bæredygtig arbejdsplads for de ca. 140 ansatte. Renoveringen indebærer en transformation af facaden, en intelligent rokade af husets nuværende funktioner, samt etablering af nye, grønne udearealer, som åbner huset op til omverdenen. 

Lokation: København

År: 2020 – 2022

Størrelse: 9.500 m²

Bygherre: Finansforbundet

Rolle: Bygherrerådgiver

© EDiT og Christensen & Co.

BAUHERRs rolle

Bauherr har været bygherrerådgiver på transformationen fra 2020 til 2022. 

Ydelser

  • Bygherrerådgivning
  • Behovsspecifikationer 
  • Bygningsregistrering
  • Bæredygtighedsrådgivning
  • Økonomi og proces
  • Arkitektkonkurrence bistand
© EDiT og Christensen & Co.

© EDiT og Christensen & Co.

Skal vi hjælpe jer videre?

Vi er bygherrerådgivere- og repræsentanter, der påtager et aktivt lederskab af byggeprojekter. Vi tager ansvar for at udvikle værdien af byggeprojekter mest muligt, og leder byggeriets interessenter og leverandører i samme retning.