Det Effektive 'Digitale' og 'Præfabrikerede' Byggeri

© Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Fremtidens byggeri i kanalbyen i fredericia

Eksperimentbyggerier med fokus på anvendelse af digitale samarbejdsformer og off-site produktion af blandt andet byggematerialer i byggeriet. I forbindelse med Det Effektive ‘Digitale’ og ‘Præfabrikerede’ Byggeri i Kanalbyen i Fredericia, og en række andre forsøgsbyggerier, undersøges mulighederne for at reducere CO²-udledninger i byggeprocessen.

Lokation: Fredericia

År: 2023 –

Størrelse: 1.200 m²

Bygherre: Realdania By og Byg

Rolle: Bygherrerepræsentant

© 2023 Navn

BAUHERRs rolle

Bauherr agerer projektleder på vegne af Realdania By og Byg, og er dermed udførende bygherre på projektet samt den ansvarlige instans for projektets udvikling.

Ydelser

 • Forsøgsdesign og udvikling
 • Grundkøb
 • Kontrahering
 • Forsøgsgennemførelse
 • Forsøgsafrapportering
 • Videreudvikling af ny samarbejdsform (IPD)
 • Udvikling af diverse digitale støtteværktøjer
 • Undersøgelse af markedet inden for præfabrikeret byggeri
 • Digital monitorering af byggeforløb med fokus på lavt energiforbrug
 • Digital overdragelse
 • Forsøgsafrapportering
© 2023 Navn

© 2023 Navn

Skal vi hjælpe jer videre?

Vi er bygherrerådgivere- og repræsentanter, der påtager et aktivt lederskab af byggeprojekter. Vi tager ansvar for at udvikle værdien af byggeprojekter mest muligt, og leder byggeriets interessenter og leverandører i samme retning.