BLOX

© Rasmus Hjortshøj

Epicenter for arkitektur, byggeri og bæredygtighed

Et samlingspunkt for alle med interesse for arkitektur, design og bæredygtig byudvikling, og åbent for alle, der har lyst til at opleve, mærke og forstå livet i byen. BLOX er desuden hjemsted for DAC – Dansk Arkitektur Center, og et spirende netværk af professionelle virksomheder inden for den danske byggesektor. Byprojektet indeholder desuden fitnesscenter, restaurant, legeplads og meget mere, og bidrager på den måde til et rigt kulturliv.

Lokation: København

År: 2007 – 2018

Størrelse: 30.000 m2

Bygherre: Realdania By og Byg

Rolle: Bygherrerepræsentant

© Rasmus Hjortshøj

BAUHERRs rolle

Bauherr er stiftet i forbindelse med udviklingen af BLOX, og har gennem hele forløbet repræsenteret bygherre. Vi har derfor indgående kendskab til alle de væsentlige processer, og bistår fortsat Realdania By og Byg med løbende udvikling og driftsoptimering.

Ydelser

  • Projektledelse
  • Kontrahering
  • Anlægs- og driftsbudget
  • Programmering
  • Stakeholdermanagement og kommunikation
  • Myndigheder og grundforhold
  • Driftsoptimering
  • Bygherre under udførsel og drift
© Rasmus Hjortshøj

© Rasmus Hjortshøj

Skal vi hjælpe jer videre?

Vi er bygherrerådgivere- og repræsentanter, der påtager et aktivt lederskab af byggeprojekter. Vi tager ansvar for at udvikle værdien af byggeprojekter mest muligt, og leder byggeriets interessenter og leverandører i samme retning.