Bagsværd Observationshjem

© 2023 Navn

Renovering og opdatering af Bagsværd Observationshjem samt opførelse af tilbygning

Med udsigt over Bagsværd Sø ligger Bagsværd Observationshjem i en smuk gammel villa, som er opført tilbage i 1920. Bagsværd Observationshjem er et døgntilbud for børn mellem 0-8 år samt familier i familiebehandling. Efter mange års brug trænger bygningen til renovering, så de bygningsfysiske rammer afspejler et moderne døgntilbud.

År: 2019-2024 (forventet)

Lokation: Bagsværd

Størrelse: 1.600 m²

Bygherre: LIVSVÆRK og Realdania By og Byg

Rolle: Bygherrerådgiver og -repræsentant

© 2023 Navn

BAUHERRs rolle

Bauherr har bistået LIVSVÆRK og Realdania By og Byg fra projektets start, og bidraget med samtlige relevante byggeherrerådgivningsydelser.

Ydelser

  • Programmering
  • Arkitektkonkurrence
  • Bygherrerådgivning under projektering samt bygherrerepræsentation under udførelsen
© 2023 Navn

© 2023 Navn

Skal vi hjælpe jer videre?

Vi er bygherrerådgivere- og repræsentanter, der påtager et aktivt lederskab af byggeprojekter. Vi tager ansvar for at udvikle værdien af byggeprojekter mest muligt, og leder byggeriets interessenter og leverandører i samme retning.