Bagsværd Observationshjem

© JAJA Arkitekter

Renovering og opdatering af Bagsværd Observationshjem samt opførelse af tilbygning

Med udsigt over Bagsværd Sø ligger Bagsværd Observationshjem i en smuk, gammel villa fra 1920. Bagsværd Observationshjem er et døgntilbud for børn mellem 0-8 år samt familier i familiebehandling. Efter mange års brug trænger bygningen til renovering, så de bygningsfysiske rammer afspejler et moderne døgntilbud.

Lokation: Bagsværd

År: 2019 – 2024 (forventet)

Størrelse: 1.600 m²

Bygherre: LIVSVÆRK og Realdania By & Byg

Rolle: Bygherrerådgiver og -repræsentant

© JAJA Arkitekter

BAUHERRs rolle

Bauherr har bistået LIVSVÆRK og Realdania By og Byg fra projektets start, og bidraget med samtlige relevante bygherrerådgivningsydelser.

Ydelser

  • Idé, program og marked
  • Udbud og kontaktstyring
  • Bæredygtighed og digitalisering
  • Økonomi- og risikostyring
© JAJA Arkitekter

© JAJA Arkitekter

Skal vi hjælpe jer videre?

Vi er bygherrerådgivere- og repræsentanter, der påtager et aktivt lederskab af byggeprojekter. Vi tager ansvar for at udvikle værdien af byggeprojekter mest muligt, og leder byggeriets interessenter og leverandører i samme retning.