ATP Ejendomme – Falkoner centret

© Scandic Hotels

Renovering med fokus på moderne krav

Den ikoniske bygning fra midten af 50’erne skal moderniseres, så den bl.a. efterlever moderne krav til klimaskærmen, ventilation og komfort. Dette indebærer bl.a. energieffektivisering af hoteltårnet, udskiftning af diverse ventilationsaggregater og forskønnelse af hotellets bagside.

Lokation: Frederiksberg

År: 2022 – 2026 

Størrelse: 30.000 m²

Bygherre: ATP Ejendomme

Rolle: Projektleder

© Scandic Hotels

BAUHERRs rolle

Bauherr bistår ATP ejendomme med projektledelse og bygherrerådgivning på i alt 17 delprojekter. Dette omfatter opgaver som udskiftning af ventilationsanlæg, energioptimering af facaden på hoteltårnet og udskiftning af eksisterende tagelementer.

Ydelser

  • Projektledelse
  • Bygherrerådgivning
  • Styring af tid, økonomi og risiko
  • Indledende dialog med myndighederne
  • Udarbejdelse af anlægsbudget
© Scandic Hotels

© Scandic Hotels

Skal vi hjælpe jer videre?

Vi er bygherrerådgivere- og repræsentanter, der påtager et aktivt lederskab af byggeprojekter. Vi tager ansvar for at udvikle værdien af byggeprojekter mest muligt, og leder byggeriets interessenter og leverandører i samme retning.