ATP Ejendomme – Christiansbro

© 2023 Navn

Renovering af omfattende kontorbyggeri

Christiansbro er en af ATPs udlejningsejendomme i hjertet af København. Bygningen har gennemgået en stor renovering, så Net Company nu kan flytte ind i kontorerne. Renoveringen indebærer blandt andet en opdatering af bygningens tekniske installationer og omlægning til storrumskontorer.

År: 2022-2025 (forventet)

Lokation: København

Størrelse: Ukendt

Bygherre: ATP Ejendomme

Rolle: Bygherrerådgiver

© 2023 Navn

BAUHERRs rolle

Bauherr bistår ATP ejendomme med Commissioning-rådgivning og sørger for at de tekniske installationer bliver funktionsafprøvet så de virker fra dag et.

Ydelser

  • Commissioning-koordination mellem bygherre og Commissioning-ledelsen
  • Granskningsproces af projektforslag og hovedprojekt ift. Comissioning
  • Udarbejdelse af testparadigmer i samarbejde med Comissioning-ledelsen og entreprenør
© 2023 Navn

© 2023 Navn

Skal vi hjælpe jer videre?

Vi er bygherrerådgivere- og repræsentanter, der påtager et aktivt lederskab af byggeprojekter. Vi tager ansvar for at udvikle værdien af byggeprojekter mest muligt, og leder byggeriets interessenter og leverandører i samme retning.