Kontakt

BAUHERR


Aktiv ledelse af byggeri
fra et bygherresynspunkt

VÆRDITILBUDDET

Vi er bygherrerepræsentanter og -konsulenter. Vi hjælper virksomheder og institutioner der skal have gennemført byggeri, og har brug for assistance til at udfylde bygherrerollen. Vi påtager os et aktivt lederskab af byggeprojekter, og udfylder rollen som bygherrer for vores samarbejdspartnere. Vi tager ansvar for at udvikle værdien af projekterne mest muligt, og leder byggeriets interessenter og leverandører i den retning. Ejerens ideer oversættes til bygbar virkelighed, via branchekendskab og netværk, så visionen bag får kraft og liv.

HVAD HJÆLPER VI MED?

Vi er bygherrens projektledelse. De opgaver som ligger naturligt hos bygherren ligger også naturligt hos os. Vi er et komplet bygherre projektkontor, med juridiske, økonomiske, byggetekniske og processuelle kompetencer.

Typisk hjælper vi med bygningsprogrammering, økonomistyring og værdisætning af byggerier, strategiske oplæg om bygningers værdi og muligheder. Vi gennemfører kontrahering og udbud efter rådgiver og entreprenører og hjælper i myndighedsspørgsmål. Vi er til stede i både design og udførelsesfaser som bygherrens projektværdi og fastholder bygherrens fokus på projekterne. Vi har fokus på digitalisering og effektivisering af byggeriets processer og at byggeriet bliver mere bæredygtigt økonomisk som miljømæssigt.

AKTIVT LEDERSKAB

Bygherren hæver værdien betragteligt ved at være synlig og aktiv i sin ledelse af sine byggeprojekter. Vi er i stand til at levere projekter til tiden og budgettet for jer, men sikrer også den langsigtede værdi og investering. Al byggeri er unika, et nyt sted eller transformation af det eksisterende med en nye ideer, medfører mange bygherrevalg. Aktiv ledelse handler om at sikre at bygherrens råderum er rettidigt, velbegrundet og at beslutninger kan træffes i tråd med vision og ide.

OM OS

Vi er ingeniører, jurister, arkitekter og økonomer, og har alle en lang baggrund som bygherrer eller bygherrerrådgivere. Vi har stor erfaring fra store byggerier, udviklingsbyggerier såvel som strategisk og ledelsesmæssig assistance til bygherrer. Vi har arbejdet i både offentligt og privat regi, og i mange år også med fondsfinansierede projekter. Vi er professionelt forankrede i erhvervslivet og har igennem vores brede virke i meget forskellige projekter og organisationer, et omfattende netværk i især byggebranchen.

Referencer

Stevns Klint
Nyt besøgscenter ved Stevns Klint

Rolle: Bygherre og bygherrerådgiver på udvikling og opførelse af nyt besøgscenter for Fonden Stevns Klint Besøgscenter.
Illustration: Praksis arkitekter

BLOX kbh
Byggeri, destinations- og byudvikling

Rolle: Bygherrerepræsentant for Realdania By & Byg på udvikling af BLOX
Foto: Rasmus Hjortshøj

Rådhus Vordingborg
Nybyggeri, nyt samlet rådhus

Rolle: Bygherrerådgiver for Vordingborg kommune på forløbet fra programmering til udførelse.
Illustration: PLH arkitekter

Simac Svendborg
Ny navigations- og maskinmesterskole

Rolle: Bygherre og bygherrerådgiver på udvikling og opførelse af ny skole i Svendborg for SIMAC og AP møller fonden.
Illustration: C.F. Møller og EFFEKT

Finansforbundets hus KBH
Bæredygtig transformation af medlemshus

Rolle: Bygherrerådgiver for Finansforbundet på omsætning af vision for nyt, grønt domicil og medlemshus, fra ide til konkret projekt.
Illustration: CCO

Observationshjem Bagsværd
Modernisering og udvidelse af hjem for udsatte børn og familier ved Bagsværd sø

Rolle: Bygherrerådgiver for Livsværk og BO fra programmering til udførelse.
Illustration: Jaja Architects

Lille Langebro KBH
Ny cykel og gangbro over Kbh’s havn

Rolle: Bygherrerepræsentant for Realdania By & Byg på udvikling og opførelse af Lille Langebro.
Foto: Rasmus Hjortshøj

Maison du Danemark Paris
Bæredygtighed og ny udstilling

Rolle: Bygherrerådgiver for Maison du Danemark på bæredygtig totalombygning af eksisterende domicil, inkl afholdelse af arkitektkonkurrence.

UNESCO Upik Illulisat
Velkomst og besøgscenter

Rolle: Bygherrerepræsentant for Realdania By & Byg på udvikling og opførelse af nyt besøgscenter.
Illustration: Dorte Mandup Architects

Sofie Rifbjerg efterskole Falster
Tilbygning til eksisterende efterskole

Rolle: Bygherrerådgiver for Sofie Rifbjerg efterskole på tilbygning til eksisterende skole.
Illustration: CREO Arkitekter

Vedbækfundene Rudersdal
Nyt museum

Rolle: Rådgiver for Rudersdal kommune for udvikling af nyt udstilling og destination for Vedbækfundene.
Illustration: DR

CO2 etagehusene DK

Rolle: Bygherrerepræsentant for Realdania By & Byg på udvikling og opførelse af CO2-optimeret boligbyggeri i træ.

Det effektive byggeri
Demobyggeri om digitalisering

Rolle: Bygherrerepræsentant for Realdania By & Byg på udvikling og opførelse af byggeri med fokus på anvendelsen af nye digitale værktøjer.
Foto: Realdania

OUH det tredje øje
Risiko- og økonomikontrol af OUH

Rolle: Løbende projekt granskning for Deloitte
Foto: nytouh.dk

Holbæk Teater
Mulig etablering af nyt teater

Rolle: Rådgiver for Holbæk teater. Mulighedsstudier for etablering af nyt teater

SLKS Udbud
Udbud af Kgl. Bygningsinspektorat

Rolle: Varetagelse af udbud af inspektorat for Slots- og kulturstyrelsen 2020
Foto: Frederiksborg-slot.dk

>

Kontakt

BAUHERR

Bryghusgade 8, 3. etage, 1473 København K
CVR nr: 400 733 37
Bank: Fynske Bank konto: 0815 - 815 965 7818

>> Code of Conduct
Peter Fangel Poulsen

Partner, Civilingeniør

pfp@bauherr.dk

℡ +45 29695261

→ LinkedIn
Danielle Jørgensen

Bygherrerådgiver, Arkitekt MAA

dj@bauherr.dk

℡ +45 40602420

→ LinkedIn
Naja Lynge

Bygherrerådgiver, Arkitekt MAA

nl@bauherr.dk

℡ +45 26220145

→ LinkedIn
Thomas Hansen

Bygherrerådigver, Konstruktør

th@bauherr.dk

℡ +45 50585264

→ LinkedIn
Sarah Lund Christiansen

Bygherrerådigver, Civilingeniør, DGNB Konsulent

slc@bauherr.dk

℡ +45 22472334

→ LinkedIn
Lasse Bruun Korsholm

Bygherrerådgiver, Civilingeniør

lbk@bauherr.dk

℡ +45 60169631

→ LinkedIn
Konrad Emil Brunak

Bygherrerrådgiver, Cand.soc

keb@bauherr.dk

℡ +45 26114151

→ LinkedIn
Kasper Jacoby

Projektchef, Cand.scient.pol.

kj@bauherr.dk

℡ +45 61543305

→ LinkedIn
Klaus Peter Broch Meldgaard

Controller

kpbm@bauherr.dk

℡ +45 22470722

Ida Wraber

Konsulent, Civilingeniør, PhD

iw@bauherr.dk

℡ +45 60936683‬

→ LinkedIn
Pernille S. Tørning

Konsulent, Arkitekt MAA

pst@bauherr.dk

℡ +45 29842621

→ LinkedIn
Michael Jacobsen

Konsulent, Jurist

mcj@bauherr.dk

℡ +45 20324929‬

→ LinkedIn
Mikael Kenno Fogde

Konsulent, Advokat

mkf@bauherr.dk

℡ +45 29695284‬

→ LinkedIn
Hassan Siddiqui

Konsulent, Konstruktør

hs@bauherr.dk

℡ +45 61659515‬

→ LinkedIn
Morten Buus

Konsulent, Ingeniør

mb@bauherr.dk

℡ +45 51481001‬

→ LinkedIn
Tomas Baz Uttrup

Studentermedhjælper, Stud.Bygningskonstruktør

tbu@bauherr.dk

℡ +45 50551903

→ LinkedIn
Anneken Egelund

Studentermedhjælper, Stud.scient.oecon

ae@bauherr.dk

℡ +45 42449424

→ LinkedIn


Erfaring og kompetencer

Vi er en mindre virksomhed, men med en nøje sammensat medarbejderstab af erfarne profiler. Vi tilstræber faglig bredde, der altid er baseret på erfaring med ledelse og indgående kendskab til aktører, processer og procedurer i byggeriet. Stor erfaring og kompetencer hos den enkelte rådgiver sikrer bygherren en optimeret proces og mest værdi for pengene: Erfaring sikrer kvalitet.

BAUHERR indgår desuden i gode, strategiske partnerskaber med virksomheder og specialister inden for økonomi, digitalisering, ingeniørdiscipliner m.m., der kan inddrages efter behov. Vi er således fleksible og kan levere en helhedsorienteret rådgivning på store såvel som mindre projekter.

Code of conduct


BAUHERR er medlem af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, og efterlever de retningslinjer der er sammenfattet i foreningens charter på området. Det kan du læse om her:

https://www.byggerietssamfundsansvar.dk/charteret

Særligt om antikorruption er det vores opfattelse at: korruption er en opførsel, der alvorligt undergraver økonomien, bæredygtig udvikling og effektiviteten af international og national handel ved at fordreje konkurrencen til skade for forbrugere og virksomheder. Af denne grund tager BAUHERR afstand til alle former for korruption, og forsøg på uretmæssig berigelse. Det gælder for os selv i vores daglige arbejde, og for de virksomheder som vi måtte repræsentere eller indstille i vores virke. Vi opfordrer både medarbejdere og samarbejdspartnere til, at alle oplevelser der måtte have korruptionslignende træk, meldes til passende myndighed eller styrende organ.

SAMARBEJDSPARTNERE