finansforbunbundet

© CCO Arkitekter

Cykel- og gangbro over inderhavnen i København

Et understøttende søsterprojekt til BLOX, der fungerer som ankomstmulighed til både byggeriet samt en sammenførelse af byen og havnen. Broen er i dag benyttet intensivt, og har med sin funktion et væsentligt bidrag til udviklingen af området.

År: 2014-2017

Lokation: København

Størrelse: Ukendt

Bygherre: Realdania By og Byg

Rolle: Bygherrerådgiver og -repræsentant

© CCO Arkitekter

BAUHERRs rolle

Bauherr er stiftet på ryggen af hele BLOX-udviklingen, og vi har dermed indgående kendskab til alle væsentlige processer der fulgte med, og følger fortsat udviklingen nu hvor projektet er overleveret til driftsorganisationen. Lille Langebro var derfor i naturlig forlængelse af Bauherrs rolle i forbindelse med BLOX.

Ydelser

  • Kontrahering og totalentreprise
  • Anlægs- og driftsbudget
  • Programmering
  • Stakeholdermanagement og kommunikation
  • Myndigheder og grundforhold
  • Bygherrerepræsentation
  • Driftsoptimering
  • Bygherre under udførsel og drift
© CCO Arkitekter

© 2023 Navn

Skal vi hjælpe jer videre?

Vi er bygherrerådgivere- og repræsentanter, der påtager et aktivt lederskab af byggeprojekter. Vi tager ansvar for at udvikle værdien af byggeprojekter mest muligt, og leder byggeriets interessenter og leverandører i samme retning.